Federatie Slachtoffer Organisaties

De FSO is een Nederlandse Stichting waarbinnen meerdere organisaties samenwerken, die zich bezig houden met de zorg voor ongevalsslachtoffers. Naast patientenverenigingen en netwerkorganisaties, zijn de FSO lidorganisaties:

NAH Zorg

De stichting NAH Zorg richt zich specifiek op rehabilitatie van ongevalsslachtoffers met traumatisch hersenletsel.
NAH Zorg functioneert enerzijds als maatschappelijke belangenbehartigersorganisatie en anderzijds als erkende zorginstelling die specifieke zorg organiseert, uitgevoerd door een landelijk netwerk van gespecialiseerde deskundigen.
Website: www.nahzorg.nl

Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland (SHON)

De SHON is een overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen, gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Website: www.hersenletselorganisaties.nl

Stichting Chauffeurshulp Nederland (SCN)

De SCN biedt 24/7 persoonlijke opvang en hulp aan de beroepsmatige Nederlandse weggebruiker met betrekking tot beroepsgerelateerde ingrijpende gebeurtenissen.
Daarnaast wordt aan deze doelgroep ondersteuning en advies geboden op sociaal en maatschappelijk gebied.
Website: www.chauffeurshulp.nl

Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS)

De VVS organiseert de jaarlijkse herdenking en richt zich op het voorkomen van verkeersongevallen en de afhandeling daarvan voor verkeersslachtoffers en hun nabestaanden.
Website: www.verkeersslachtoffers.nl

CONGRES: 'DE WEG NAAR HERSTEL'

9 oktober 2014

De weg naar herstel - Congres 2014 FSO/MetZorg/PIV (PDF)

F.S.O. acties

F.S.O. acties...
Lees verder »

Nieuws uit het bestuur

Professor Jan de Kroes had de wens uitgesproken zich uit het bestuur te willen terug trekken.
Tijdens een onlangs gehouden bestuursvergadering werd unaniem Dhr. Raoul van Noort als 'opvolger' benoemd.
Aan Jan en Suzan de Kroes werd een bloemstuk aangeboden als waardering voor hun trouwe inzet, gedurende 25 jaar voor verkeersslachtoffers in Nederland en daarbuiten.
Hiermee komt een einde aan onze actieve, jarenlange vriendschap.
Maar hun tijdloze inspiratie als grondleggers van verkeersslachtoffer organisaties zal worden uitgedragen in onze toekomstige activiteiten.
An Cremers gaf te kennen na haar 1e periode nog te willen doorgaan en ondergetekende werd herbenoemd voor 'de 2e termijn'.
We kunnen dus met voldoende menskracht weer vooruit in het bestuur.
Gezien de succesvolle activiteiten en meerjarenprojecten is continuïteit van groot belang.

Wiebe de Boer, voorzitter F.S.O.

FSO weet haar positie te verstevigen

De rol van de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO), opgericht in 2009, heeft in de afgelopen jaren steeds meer inhoud gekregen. De federatie is in tal van overlegstructuren een onmisbare gesprekspartner. Een van de aangesloten organisaties is de Stichting NAH Zorg: een cliëntservicebureau dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel vanuit een multidisciplinair netwerk ondersteunt. Wiebe de Boer is zowel voorzitter van de Stichting NAH Zorg als voorzitter van de FSO. In een gesprek met hem licht hij de doelstellingen en activiteiten van beide organisaties toe.

Lees verder »

"Ja, er wordt geluisterd..."

Voordracht op de Nationale Herdenking Vereniging Verkeersslachtoffers 2010 te Apeldoorn.
Lees verder »